pillows + ottomans

Textured Triangles Lumbar Pillow

Macrame Lumbar Pillow

Natural Fringe Pillow

Natural Woven Pillow

Dusty Blush Velvet Pillow

Peach Linen Pillow

Cayenne Diamond Lumbar Pillow

Golden Yellow Velvet Throw Pillow

Sunny Yellow Velvet Throw Pillow

Olive Green Velvet Pillow

Misty Blue Silk Pillow

Midnight Blue Velvet Pillow